ആരോഗ്യം

ആരോഗ്യം

തൃശ്ശൂര്‍കോര്‍പ്പറേഷനുള്ളിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികള്‍
 
ഗവണ്‍മെന്റ് മേഖല :-

1) മെഡിക്കല്‍കോളേജ് - മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്.
 
2) ജില്ലാ ആശുപത്രി - തൃശ്ശൂര്‍ റൌണ്ട്
 
3) മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി - പടിഞ്ഞാറെ കോട്ട
 
4) ഇ.എസ്.കെ. ആശുപത്രി - ഒളരി
 
5) ജില്ലാആയുര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി
 
6) ജില്ലാഹോമിയോ ആശുപത്രി
 
സഹകരണമേഖല :-
 
1)ജില്ലാസഹകരണ ആശുപത്രി - തൃശ്ശൂര്‍ റൌണ്ട്
 
സ്വകാര്യമേഖല :-
 
1)അശ്വിനി ആശുപത്രി - തൃശ്ശൂര്‍
 
2) ജി.ഇ.എം. ആശുപത്രി
 
3) രാജി നഴ്സിംഗ് ഹോം
 
4) മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍
 
5) സരോജ നഴ്സിംഗ് ഹോം
 
6) കാര്‍ത്ത്യായനി നഴ്സിംഗ് ഹോം
 
7) ജൂബിലി മിഷന്‍ ആശുപത്രി
 
8) ബാല്യ ആശുപത്രി
 
9) മെട്രോപൊളിറ്റിന്‍ ആശുപത്രി
 
10) ട്രിച്ചൂര്‍ നഴ്സിംഗ് ഹോം
 
11) നമ്പീശന്‍സ് ആശുപത്രി
 
12) വിജയശ്രീ കണ്ണാശുപത്രി
 
13) വെസ്റ് ഫോര്‍ട്ട് ആശുപത്രി
 
14) പ്രശാന്തി ആശുപത്രി
 
15) വെസ്റ്ഫോര്‍ട്ട് ബി - ടെക്
 
16) സെന്റ്മേരീസ് ആശുപത്രി
 
17) കെ.എം.എം.ക്ളിനിക്
 
18) ഹാര്‍ട്ട് ആശുപത്രി
 
19) മദര്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍
 
20) എലൈറ്റ് ആശുപത്രി
 
21) ബ്ളഡ് ബാങ്ക് വില്‍വട്ടം
 
22) എല്‍.ആര്‍.കെ.എ.ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി - വില്‍വട്ടം