സാങ്കേതിക ഉപദേശക സമിതി

ജനകീയാസൂത്രണം-2011-12

സാങ്കേതികാനുമതി കമ്മറ്റി  അംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരം

കെട്ടിടങ്ങള്‍ , റോഡുകളും, പാലങ്ങളും

1) വി.വി.സുധാകരന്‍, റിട്ട.സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയര്‍, 18 .കാനാട്ടുകര.

   ഫോണ്‍: 2380426, 944641026

2) വി.എസ്.സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍, അന്തിക്കാട് വീട്, കുരിയച്ചിറ.പി.ഒ, തൃശൂര്‍.

3) പി.കെ.അബ്ദുള്‍ലത്തീഫ്, റിട്ട..പ്രൊഫ., പാലക്കല്‍ വീട്, പി.ഒ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്.

4) നജ്മുല്‍ ഹുസൈന്‍, 16 പ്രിയദര്‍ശിനിനഗര്‍, പറവട്ടാനി, തൃശൂര്‍-5.

5) കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി.പി, റിട്ട.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍, കൌസ്തുഭം, തെക്കേമഠം റോഡ്, തൃശൂര്‍.

    ഫോണ്‍: 2427195.

6) കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കണ്‍വീനര്‍).

7) അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, ഈസ്റ്ഡിവിഷന്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

8) അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

കുടിവെളളം

1) സി.എം.അബ്ദുള്‍റഹിമാന്‍, റിട്ട.സിവില്‍എഞ്ചിനീയര്‍, ലൈലമന്‍സില്‍, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശൂര്‍.
    ഫോണ്‍: 2333351/9446334351

2) എം.കെ.രംഗസൂദ്, റിട്ട.ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍, കേരളവാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, പഞ്ചംവയല്‍, പ്രിയദര്‍ശിനി നഗര്‍, തൃശൂര്‍-5.

    ഫോണ്‍: 9447527275, 2427122.

3) കെ.മുരളീധരന്‍, കപ്ളിങ്ങാട്ട് വീട്, പി.ഒ.വില്ലടം.

    ഫോണ്‍: 9447209192

4) എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍, കേരളവാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, തൃശൂര്‍ഡിവിഷന്‍ (കണ്‍വീനര്‍).

5) ടൌണ്‍പ്ളാനിംഗ് ഓഫീസര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

6) അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (വില്‍വട്ടം സോണല്‍ ഓഫീസ്).

ജലസേചനം, മണ്ണുസംരക്ഷണം, ജലസംരക്ഷണം

1) രാഘവന്‍ കെ.ആര്‍., കാങ്കപറമ്പില്‍, പി.ഒ.ചേറൂര്‍.

    ഫോണ്‍: 2331860

2) കെ.ആര്‍.പ്രഭാകരന്‍, കാങ്കപറമ്പില്‍, പി.ഒ.വില്ലടം, രാമവര്‍മപുരം.

    ഫോണ്‍: 9446315447, 2695447

3) പി.സി.അലക്സാണ്ടര്‍, റിട്ട.എഞ്ചിനീയര്‍, ട്രിനിറ്റി റോഡ്, പെരിങ്ങാവ് പി.ഒ.

4) എം.കെ.ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ (റിട്ട.അസി.സോയില്‍ കെമിസ്ര്റ് ), ചെറുമുക്ക് അമ്പലംവഴി, തൃശൂര്‍.

    ഫോണ്‍: 9447467137

5) അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കണ്‍വീനര്‍).

6) ജോസ്, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

7) അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, വെസ്റ് ഡിവിഷന്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ .

ഊര്‍ജ്ജം

1) ഇ.സി.പത്മരാജന്‍, പന്നിയംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം, പി.ഒ.അയ്യന്തോള്‍.
    ഫോണ്‍: 9447166868.

2) ബാലന്‍.പി.പി, റിട്ട.എഞ്ചിനീയര്‍, കെ.എസ്.ഇ.ബി, ദീപാഞ്ലി, മണ്ണുത്തി പി.ഒ.

    ഫോണ്‍: 9846429137, 2371054.

3) സ്ദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍, എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍, വെസ്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി.

4) ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (കണ്‍്വീനര്‍).

5) ടി.എസ്.ജോസ്, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിഭാഗം, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

6) കെ.എസ്.രമേശന്‍, അസി.എഞ്ചിനീയര്‍, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിഭാഗം, തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.

 

സെക്രട്ടറി                                                                  മേയര്‍

തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍                                                    തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍